ပြည်သူ့ဘက်ခိုလှုံလာသော တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ လုပ်သက်၊ရာထူး၊ပင်စင်တို့ကို NUGတာဝန်ယူမည်

ပြည်သူ့ဘက်ခိုလှုံလာသော တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ လုပ်သက်၊ရာထူး၊ပင်စင်တို့ကို NUGတာဝန်ယူမည်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUGသည် အကြ.မ်းဖက်စ.စ်ကောင်စီကို ဆ.န့်ကျ.င်ပြီး ပြည်သူ့ဘက်သို့ ပြောင်းလာသည့် ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းမည့် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ လုပ်သက်၊ရာထူး၊ပင်စင်တို့ကို NUGက ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်သည်။ NUGအစိုးရ၏ ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများ၊ ပြည်သူ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်

စပ်လျဉ်းသည့် မူဝါဒထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။

၁- ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် “အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ”သည် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ပေါ်ပေါက်လာသည့် “တရားဝင်”ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ စ.စ်ကောင်စီသည် ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုမ.ျက်က.ွယ်ပြု၍ “တရ.ားမဝင်”အာ.ဏာသ.ိမ်းယူထားရုံသာမက ပြည်သူကို ဖ.ိနှိ.ပ်ညှ.င်းပမ်းသ.တ်ဖြ.တ်နေသော

“အကြ.မ်းဖက်စ.စ်အုပ်စု”ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် သက်သေအထောက်အထားဖြစ်စဉ်များကဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သည်။

၂- ယခုအခြေအနေတွင် စ.စ်ကောင်စီ၏အမိန့်အ.ာဏာကို မလ.ွန်ဆန်နိုင်၍ ၎င်း၏ လက်အောက်တွင် ဆက်လက်ရပ်တည်နေကြသော တပ်မတော်သားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အကြ.မ်းဖက်စ.စ်ကောင်စီ၏ ခ.ါးပိုက်ဆောင်နှင့်

လက်ကိုင်တ.ုတ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်မည့်အစား အမှန်တရားနှင့် ပြည်သူ့ရင်ခွင်သို့ခိုလှုံရပ်တည်ကာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဦးဆောင်မှုကို ခံယူရေးအတွက် မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြင့်ယှဉ်လျက် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရန် လိုအပ်လာသည်။

၃-အကြ.မ်းဖက်စ.စ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ လက်ကိုင်တ.ုတ်များအဖြစ် ရပ်တည်နေခြင်းသည် အချုပ်အခြာအာဏာကို အလ.ွဲသုံးစ.ားပြုခြင်း၊ ပြည်သူကို ပ.ုန်က.န်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူ၏အေ.ရးယူဒ.ဏ်ခ.တ်မှုကို မလွဲမေ.သွခ.ံယူကြရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို

လေးလေးနက်နက် သတိပြုအပ်သည်။

၄။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည် တရာ.းမဝ.င်အကြ.မ်းဖက်စ.စ်ကောင်စီကို ဆ.န့်ကျ.င်ပြီး ပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခိုလှုံကာ ပြည်သူနှင့်ပူးပေါင်းမည့် တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ ရပ်တည်ချက်မှန်ကန်မှု၊ ဉာဏ်အမြှော်အမြင်ရှိမှုကို

လေးစားအသိအမှတ်ပြုလျက် ၎င်းတို့အတွက် လိုအပ်သော တာဝန်ယူမှုနှင့် ကူညီစောင့်ရှောက်မှုများ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

အောက်ပါ မူဝါဒများကို ချမှတ်လိုက်သည်- (က) တ.ရားမဝ.င်အာဏာသ.ိမ်း အကြ.မ်းဖက်စ.စ်ကောင်စီနှင့် လမ်းခ.ွဲလျက် ပြည်သူ့ရင်ခွင် ခိုလှုံရန်

ဝန်ခံကတိပြုသော တပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား “ပြည်သူ့သားကောင်းများ”အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမည်။ (ခ) ၎င်းတပ်မတော်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်သက်၊ ရာထူးနှင့် ပင်စင်တို့အား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဆက်လက်တာဝန်ယူမည်။

(ဂ) ၎င်းတို့ လတ်တလောလိုအပ်သော အသ.က်လုံခြုံမှု၊ မိသားစုဘဝလုံခြုံမှုနှင့် ဘဝရပ်တည်မှုတို့ကို အာမခံနိုင်သော ကူညီစောင့်ရှောက်မည့်အစီအမံများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ (ဃ) ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံမည့် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတ.ိုက်ခ.ိုက်ခြင်း၊

ဒ.ဏ်ခတ်အေ.ရးယူခြင်း မပြုလုပ်ရန် “ပြည်သူ့ကာကွယ်‌ရေးတပ်မတော်”ကိုလည်းကောင်း၊ မဟာမိတ်များကို လည်းကောင်း၊ ပြည်သူများကိုလည်းကောင်း အသိပေးညှိုနှိုင်း အကြောင်းကြားထားမည်။ (င) အဆိုပါ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ၊ တပ်မတော်သားများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်

အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ရန် အစီအစဉ်များချမှတ်ထားရှိမည်။ ၅- အထက်ပါ မူဝါဒများနှင့်အညီ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်

ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကြိုဆိုလက်ခံရေးနှင့် တပ်များပေါင်းစည်းရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပါဝင်သော အထူးကော်မတီတစ်ရပ်ကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Crd-Original Post